Werkzaamheden

Voorjaar

Voor ons begint het voorjaar zodra de knoppen gaan schuiven. Dan breekt er een hele drukke periode aan. Zo gauw de knoppen gaan schuiven komen de eerste groene delen van de boom tevoorschijn. Deze zijn heel kwetsbaar. Ook de sporen van diverse schimmelziekten ontkiemen in deze periode door de hoger wordende temperaturen. Die nieuwe kwetsbare frisgroene delen van de boom moeten tegen deze kiemende sporen beschermd worden. Dit doen we door ervoor te zorgen dat deze delen steeds bedekt zijn met een schimmelwerend middel. Wat een tijdrovende en dure zaak is! Want de groeiontwikkeling van de boom gaat in deze periode heel snel (er komen steeds weer nieuwe groene delen bij die dus niet bedekt zijn) en we moeten dan ook steeds weer maatregelen nemen.

Een ander gevaar in deze periode zijn de koude nachten. De knoppen zijn niet meer in rust en hebben dus geen natuurlijke bescherming meer tegen de koude. Als de temperatuur 's nachts erg daalt kunnen de knopppen erdoor beschadigd worden. Dat wil zeggen dat er minder vruchten gezet worden of dat de knoppen zodanig beschadigd zijn dat ze allemaal scheve vruchten produceren. En dat willen we natuurlijk niet. Als het te koud wordt, zetten we de beregening aan. Bevriezend water geeft namelijk warmte af en door nu steeds water over de knoppen te sproeien houdt dat bevriezende water de knoppen op 0 graden C. De hele nacht zijn we bezig met het controleren van de sproeiers en de werking van de pomp, want als er iets uitvalt gaat het alsnog fout. Dit gaat door tot het ijs 's morgens vanzelf van de boom valt. De temperatuur buiten moet zodanig zijn dat het geen schade meer doet aan de boom. Dooiend ijs onttrekt warmte aan de boom, dus moet je niet te vroeg stoppen. Een zeer vermoeiende bezigheid dus. En dan maar hopen dat dit niet al te veel nachten achterelkaar plaatsvindt! Het gevaar voor deze nachten bestaat tot zo ongeveer half mei.

Eind april / begin mei begint de bloei. Een mooie tijd. Het is een prachtig gezicht en het ruikt dan ook geweldig in de boomgaard! Maar ook een erge drukke tijd. Want ook de insekten komen weer tevoorschijn. De nuttige, zoals bijen, hommels, roofwantsen en roofmijten. Maar ook de schadelijke, zoals de wantsen en diverse luizensoorten. In deze tijd houden we dus constant in de gaten wat er allemaal in de boomgaard gebeurt. Kunnen de nuttige insekten het evenwicht in de boomgaard handhaven, of krijgen de schadelijke de overhand en loopt het uit de hand. In dat laatste geval zullen we op een gegeven moment moeten ingrijpen om toch een goede appel te kunnen produceren.

Verder moet ook nu al bekeken worden hoe de verwachte vruchtzetting zal zijn. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het weer, de conditie van de boom, aantasting door schimmels, insekten of koude nachten, enz. Verwachten we dat er teveel knoppen tot goede vruchten uitgroeien, dan zouden we nu bloemdunning kunnen toepassen. Je neemt dan wel een risico, want je weet niet wat de omstandigheden hierna nog zullen zijn. Maar het is wel een snelle en dus minder kostbare manier van dunnen. Je kunt ook de zetting afwachten en dan alsnog met de hand dunnen. Nadelen daarvan zijn dat het tijdrovend en dus duur is en dat je eigenlijk te laat bent om nu al een gunstige invloed te hebben op de knopkwaliteit voor volgend jaar. Moeilijke beslissingen dus!

Kortom : het voorjaar is een hele mooie, maar fysiek en mentaal zware tijd voor de fruitteler!

Zomer

Gedurende de zomer is het zaak de boomgaard in goede conditie te houden. De bespuitingen moeten op tijd uitgevoerd worden. Dus men moet steeds weer de insekten en de schimmelziekten in de gaten houden. Verder wordt er onderhoud aan de boomgaard gepleegd, zoals nog wat dunwerk, maaien, zomersnoei. Bij dat laatste knip je wat scheuten weg, zodat er meer licht in de boom komt en de appels wat makkelijker kunnen kleuren.

Ook het zomerfruit dient nu geplukt te worden. Eerst die overheerlijke kersen. We hebben verschillende soorten: van vroege tot latere rassen.

Ook de pruimen worden geplukt en in de winkel verkocht. Lekker snoepen dus! Tussendoor hebben we nog wat bessen en bramen.

Dan is het alweer tijd om de grote pluk voor te bereiden. Om erin te komen kunnen we eerst nog wat zomerrassen plukken, zoals de Discovery, Summerred, Alkmene en Delbare. Dit doen we meestal zelf. Ondertussen zijn we alweer druk bezig onze plukploeg te benaderen voor de start van de grote pluk.

Najaar

Dit is de periode waar het bij ons allemaal om draait. De plukkersploeg is opgetrommeld en we gaan er vol tegenaan om al dat mooie fruit weer binnen te krijgen. De plukkersploeg wordt verdeeld in groepjes van 4 mensen. Iedere ploeg krijgt een pluktreintje mee, waarbij er achter een kleine traktor 3 karretjes met daarop grote kisten worden gekoppeld.

Meestal beginnen we met de eerste pluk Elstar. Dat houdt in dat er alleen die appels geplukt worden die groot genoeg zijn en mooi rood zijn. De rest plukken we op een later moment. Die appels krijgen de kans om nog wat verder uit te groeien en nog roder te worden. Die mooie rode kleur krijg je vooral als de nachten fris (<10 graden C) zijn en overdag de zon lekker schijnt.

Daarna gaan we naar de peren. De Conference wordt dan geplukt. Deze bomen worden in een keer leeg geplukt.

Wat we daarna plukken is vaak afhankelijk van hoe het weer is en hoe het fruit erbij hangt. Het kan zijn dat we eerst een keer langs de Jonagold gaan en ook daar de grootste en meest rode appels plukken. Maar het kan ook zijn dat we eerst weer een keer door de Elstar heen gaan. Al het geplukte fruit wordt thuis meteen het koelhuis ingereden.

En als een cel vol is wordt deze zo snel mogelijk gesloten en op "regime" gezet. Op regime wil zeggen: bij een laag zuurstof-gehalte. Appels en peren ademen en zetten O2 om in CO2 . De CO2 halen wij met een scrubber uit de cel en zo verlaagd het zuurstof-gehalte van zelf in de koelcel.

Als al het fruit binnen is, wordt dat gevierd met een gezellig plukkersfeest.

Winter

In de winter gaan we eerst alle bomen nalopen op vruchtboomkanker. Dit is een ziekte die in het hout zit. Als je daar niets aan doet, dan gaat uiteindelijk de hele boom eraan dood. Bovendien is het een infektiebron. We snijden de aangetaste plekken in de stam weg en knippen de aangetaste takken weg.

Als alle bomen nagelopen zijn, gaan we ze snoeien. Dat snoeien doen we met electrische scharen. Hier zijn we zo ongeveer tot en met maart mee bezig. Als je de goede kleren hebt, merk je van de winterse kou niet zoveel. De kop van de boom snoeien we als laatste. Daarvoor staan we op een zelfrijdende stellage. Zo heb je de kop op ooghoogte en kun je er makkelijker bij.